Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 april 2014

risicobeheersing

RisicobeheersingRisicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger. Hoewel, als we echt geen risico willen, dan moeten we eigenlijk niet gaan beleggen want rendement en risico gaan nu eenmaal hand in hand.

Er zijn beleggingsproducten met een extreem laag risico maar meestal is het rendement daar dan ook naar.

Kortom, als belegger kun je risico niet volledig vermijden maar je kunt het wel beheersbaar maken.

Een aandeel heeft een onbeheersbaar risico, want het kan in korte tijd door een faillissement of een andere reden volledig in het niets verdwijnen.

Nemen we bijvoorbeeld een calloptie op dat zelfde aandeel, dan hebben we nagenoeg dezelfde kans op winst, maar het risico is beperkt tot de paar euro premie, en zal ook nooit meer worden dan dat.

We kunnen het risico tevoren exact berekenen, en daarmee kunnen we het beheersen.

Het beheersen van risico is echter iets wat in de beleggerswereld een vrij onbekend begrip is. Laten we eens kijken naar wat algemene punten die elke belegger moet beheersen om risico zoveel mogelijk te verminderen.

RisicobeheersingRisico en beleggen lijken hand in hand te gaan. Maar toch is met een goede planmatige risicobeheersing veel te winnen.

1.Zorg voor realistische doelen. Hou bij het opstellen van die doelen rekening met zaken als uw eigen risicotolerantie, wat u in de toekomst aan inkomen nodig hebt, de hoeveelheid tijd die u beschikbaar hebt etc. Zorg dat u uw koers hebt uitgestippeld vóór u daadwerkelijk aan de gang gaat. Gaat u voor inkomen, bedenk dan dat het verkrijgen van inkomsten uit dividend en rente weinig met koersschommelingen van aandelen te maken heeft maart vooral met goede vooruitzichten voor het bedrijf, waardoor het in staat blijft deze dividenden uit te keren.

2. Leer het verschil te zien tussen diversificatie en asset allocation. Bij asset allocation deelt u uw vermogen op in een deel dat voor inkomen moet zorgen en een deel dat in waarde moet groeien en bij diversificatie deelt u deze groepen zodanig op dat het risico minimaal is.

3. Heb geduld. Zorg voor voldoende ruimte en tijd in uw planningen. Zie het als een lange reis naar een veraf gelegen punt die zich toch niet versnellen laat. Blijf op koers en ga niet te veel zijwegen in. Hou geen rekening met kalenderjaren want economische cycli doen dat ook niet. Ga ook geen vergelijkingen maken met beursindices en dergelijke want ook die leiden een eigen leven dat redelijk los staat van uw portfefeuille.

4. Ga geen emotionele band aan met uw beleggingen. Elke vorm om extra inkomen te realiseren moet worden opgepakt. Bedenk dat drie keer zeven nog altijd meer is dan twee keer tien maar dat het meestal wel gemakkelijker te realiseren is.

5. Vermijd elke vorm van analyse die gericht is op het doen van lange-termijn voorspellingen. Ze zijn zinloos. Neem zo min mogelijk kennis van de mening van andere goeroes. Die weten het ook niet en zorgen slechts voor onzekerheid. Verdiep u in de techniek van averaging voor uw beleggingen.

6. Laat u nooit in met allerlei handigheidjes die het mogelijk maken om superaandelen te vinden en snelle kortetermijn winsten te realiseren. De meeste zijn marketingtrucs van banken en uiteindelijk bedoeld om de bank geld aan de beleggers te laten verdienen. Denk na bij alles waaraan u begint. En doe het desnoods nog eens.

7. Leer hoe rente inwerkt op aandelen en obligaties en begrijp hoe de waarde ondermeer door die rente wordt bepaald. Zowel omhoog als omlaag. De reacties van de markten moeten begrepen worden zodat er op geanticipeerd kan worden. Er moet niet met angst of hebzucht op gereageerd worden. Nogmaals, een hoog inkomen is iets anders dan hoge koersen. Streef naar inkomen en niet naar volkomen onvoorspelbare koersstijgingen.

8. Blijf uit de buurt van de twee grote bedreigingen van de belegger: Overdreven speculatief gedrag en pessimistische buien. Ze zorgen ervoor dat u gaat kopen op de piek van de markt en dat u in paniek zult raken als de koersen weer gaan dalen. Ga nooit kopen als de prijzen historisch hoog staan. Koop liever als de koersen flink gedaald zijn. Kijk ook eens over een techniek als "averaging in" iets voor u is.

9. Relateer uw rendementen niet aan vaste perioden om op die manier uw rendement te kunnen relateren aan dat van anderen. In het algemeen zit u appelen en peren te vergelijken. Gewoon rustig opbouwen in uw eigen tijd en tempo is nog altijd de beste aanpak.

10 Kijk uit voor producten en aanbiedingen die u niet begrijpt want uw adviseur begrijpt ze waarschijnlijk ook niet. Kijk uit voor koopjes en rendementen die te mooi zijn om realistisch te zijn. Op de beurs is niets gratis. Er verdient altijd iemand ergens geld. Het voornaamste dat u meestal toevoegt is risico. Misschien wel de grootste uitdaging voor het vermijden van risico is het naast u neer leggen van alle informatie en vooral non-informatie die de media aan u presenteren. Trek uw eigen plan. Stel uw eigen doelen vast. u doet het voor uzelf. U hoeft niets aan niemand te bewijzen.
Gebruikte begrippen in risicobeheersing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.