Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 10 april 2014

Exercise

ExerciseOnder Exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie.

Het handelen in opties is dramatisch toegenomen sinds de start en groeide van honderden contracten naar miljoenen contracten wereldwijd.

Maar wat beslist niet veranderd is, is dat een optiebelegger het gehele uitoefenproces goed moet beheersen om niet voor rare verrassingen te komen te staan.

Als een koper van een optie een sluitingstransactie doet wordt er ergens een verkoper of schrijver van een optie aangewezen om de aangegane verplichting na te komen (verkoopplicht bij het verkopen van callopties, koopplicht bij het verkopen putopties) Stel bijvoorbeeld dat is een optiebelegger een ABC jan 45 call bezit en de onderliggende waarde en het aandeel ABC is gestegen tot €53.

De calloptie is deep in-the-money, en heeft dus veel intrinsieke waarde.

Wat minder leuk is, is dat de liquiditeit van deze calloptie waarschijnlijk flink is teruggelopen.

Er is dus weinig handel en het is moeilijk om de optie voor een fatsoenlijke prijs te verkopen.

En als het moeilijk is om de opties kwijt te raken is het meestal verstandig om deze uit te oefenen.

Een opdracht aan de bank of commissionair volstaat hiervoor.

Deze stuurt de uitoefen-order door naar de Options Clearing Corporation die een schrijver van dat contract aan zal wijzen. De aangewezen schrijver moet nu aandelen ABC leveren.

Dat leveren van de onderliggende waarde kan uit eigen portefeuille of door deze te laten aankopen door zijn broker.

Degene die de call heeft uitgeoefend krijgt de aandelen geleverd tegen de uitoefenprijs van €45 en kan deze nu ofwel met een directe winst voor €53 verkopen ofwel aan de eigen portefeuille toevoegen.

Call opties worden meestal pas uitgeoefend op de uitoefendatum, tenzij er tussentijds een flink dividend wordt uitbetaald.

Want in dat geval kan het interessant zijn om door uitoefening in het bezit van de aandelen, en daarmee in het bezit van het dividend te komen Put opties worden meestal uitgeoefend als er nauwelijks of geen sprake meer is van verwachtingswaarde omdat de optie deep in the Money is gekomen.

Dit tussentijds uitoefenen kan alleen bij een zogenaamde Amerikaanse optie.

Een Europese optie kan alleen aan het einde van de looptijd uitgeoefend worden en deze zijn dus aanmerkelijk minder flexibel.

Maar daardoor wel veiliger voor de schrijver van de opties die nu niet voor een plotselinge verrassing komt te staan.
Gebruikte begrippen in exercise


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar exercise in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aggregateexerciseprice
  ... De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
exerciselimit
  ... uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
exercisesettlementdate
  ... de exercise price is de prijs waartegen een optie op de...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.