Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 10 april 2014

Diversificatie

DiversificatieDiversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden.

Als we de standaardafwijking van een portefeuille als eenheid van risico nemen, dan zien we dat het risico van de individuele aandelen vrijwel geheel verdwijnen kan.

In onderstaande grafiek zien we horizontaal het aantal fondsen in een portefeuille en verticaal de standaardafwijking. We zien dat het niet veel zin heeft, uit een oogpunt van diversificatie, om meer dan 10 fondsen in een portefeuille op te nemen,


het effect van diversificatie

Het belang van diversificatie“doe niet alle eieren in 1 mandje”, zo luidt een bekende uitdrukking. U hebt deze waarschijnlijk al vaak gehoord. En zeker als we het over beleggen hebben is dit maar al te waar. Elke succesvolle belegger verkreeg zijn succes dankzij een goed gespreide portefeuille. En ook u zou dat moeten doen, zeker voor een lange termijn beleggingsdoel.

We praten dan over het kopen van aandelen in verschillende branches en industrietakken. (We spreken daarbij vaak van sectoren). Maar we kunnen ook denken aan het kopen van obligaties, investeren in deposito’s en zelfs in onroerend goed of kunst. Het gaat erom om in zoveel mogelijk verschillende zaken, die geen relatie met elkaar hebben te beleggen.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat beleggers met een gespreide portefeuille een stabieler rendement hebben dan degenen die slechts in een beleggingsinstrument investeren. En ook het risico gaat fors omlaag.

Als uw aandeel een forse duik maakt, dan kan dat heel goed betekenen dat u een groot deel van uw vermogen kwijt bent. En de recente geschiedenis van de beurs heeft ons wel geleerd dat zelfs de best bekend staande bedrijven een enorme duik kunnen maken.

Maar zou u in 10 fondsen belegd hebben, dan zou dat betekenen dat u een veel lager risico gelopen had, want het moet al heel gek gaan als alle fondsen tegelijk een forse duik maken. Alleen een plotselinge schokkende gebeurtenis in het nieuws, zoals een terroristische aanslag of een zware natuurramp kan dat effect geven.

Om ook deze rampen op te vangen moeten we een deel van ons geld beleggen in obligaties of geldmarktproducten. Eventueel kunt u met één beleggingsinstrument beginnen en bij stijging van uw kapitaal overgaan op andere instrumenten of sectoren.

Zijn er dan geen negatieve effecten? Een gelukkig samengestelde portefeuille kan een hoger rendement maken. Hoe meer fondsen in een portefeuille hoe minder een plotselinge stijger in het rendement van onze portefeuille is terug te vinden.

Sterker nog, een portefeuille met heel veel fondsen zal steeds meer een afspiegeling gaan worden van de economie. Immers, alle bedrijven bij elkaar vormen de economie. Dat betekent dat de groei van een sterk gespreide portefeuille ongeveer de economische groet zal gaan volgen, en deze bedraagt zelden meer dan enkele procenten per jaar. In dat geval moet serieus gekeken worden naar het rendement van risicoloze producten zoals deposito’s omdat deze mogelijk een alternatief kunnen bieden qua risico/rendement.

Niet teveel diversificatie

Een nadeel van diversificatie met teveel fondsen is dat we ze qua nieuws en ontwikkelingen allemaal bij moeten houden en ook regelmatig wijzigingen op de portefeuille aan moeten brengen met alle risico's als slippage en gebrek aan liquiditeit op dat moment. Het verdient daarom aanbeveling om over niet meer dan 8 tot 10 elementen te spreiden omdat een groter aantal geen voordeel meer geeft maar wel meer werk.

Spreiden in tijd.

Zeker als u werkt met kortlopende contracten als futures of opties is het verstandig ook de instapmomenten en de looptijden te spreiden. Dit voorkomt grote invloed van plotselinge ontwikkelen en mogelijke seizoenseffecten.

Spreiden qua techniek

Het kan verstandig zijn om meerdere beleggingstechnieken door elkaar heen te gebruiken. Niet elke indicator werkt de gehele tijd. Maar het moet al gek gaan als ze allemaal tegelijk niet meer werken.
Ook dit is een vorm van diversificatie die nog wel eens over het hoofd wordt gezien maar zeker bij een trader die op basis van technische analyse werkt is deze van groot belang.

Niet alleen aandelen
Veel mensen denken dat diversificatie alleen op aandelen slaat. Helaas, dan is uw portefeuille nog steeds niet echt lekker beveiligd want u zit nog steeds volledig in aandelen. En u kunt net zoveel verschillende obligaties kopen als u maar wilt, u zit nog steeds in schuldpapier.

Om dit te voorkomen is spreiding over een groot aantal beleggingsmogelijkheden (asset classes) een absolute noodzaak. Denk daarbij eens aan:

 • Onroerend goed
 • Edelmetalen
 • Grondstoffen
 • Munten
 • Kunst
 • Antiek
 • Unieke auto's
 • en Verzamelobjecten          
En toch voldoet ook dit niet volledig. In een tijd van ernstige recessie zal er ook weinig handel zijn in de aangegeven objecten. Er is nog een vorm van diversificatie nodig en wel in de manier waarop er wordt gehandeld. En dan komen we terecht bij:


 • Derivaten
 • Swaps
 • Shortposities
 • Het verkopen van opties
 • Verschaffen van startkapitaal aan startende bedrijven


en dergelijke posities waarbij u ook kunt profiteren van dalende markten.


Gebruikte begrippen in diversificatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
slippage
  ... het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar diversificatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
marktverwachtingstheorie
  ... de marktverwachtingstheorie is bedoeld om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de rentevoet in de toekomst...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.