Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 12 april 2014

Monopolie

MonopolieWe spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen product. In het algemeen gaan we er bij een monopolie van uit dat een bedrijf een marktaandeel heeft van meer dan 90 procent.

Overigens is dit laatste bij een monopolie meestal automatisch het geval omdat de monoplist er geen belang bij heeft om meerdere varianten te ontwikkelen omdat dat alleen maar zijn kosten zal verhogen.

We kennen verschillende vormen van een monopolie:

het natuurlijk monopolie

Waarbij een land bepaalde grondstoffen bezit dat anderen landen niet hebben.

Het wettelijk monopolie

Waarbij de wet een monopolie toewijst aan een bepaalde marktpartij zoals min of meer het geval is bij de Nederlandse Spoorwegen


Het economisch monopolie

Wat bijvoorbeeld voorkomt als een bedrijf over een bepaald octrooi kan beschikken. We zien dit nog wel eens bij aanbieders van computers, mobiele telefoons of software. Windows heeft bijvoorbeeld jarenlang de softwaremarkt voor personal computers gedomineerd.


Gebruikte begrippen in monopolie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
octrooi
  ... een octrooi of ook wel een patent is een exclusief recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaald product te...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer

Begrippen waar monopolie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
monopoliewinst
  ... bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
onvolkomen concurrentie
  ... we spreken van onvolkomen concurrentie als niet aan de voorwaarden voor volkomen concurrentie voldaan kan worden...Lees meer
bankgeld
  ... Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop...Lees meer
tweezijdigmonopolie
  ... we spreken van een tweezijdig monopolie als er sprake is van één aanbieder en één vragende marktpartij...Lees meer
cut throat competition
  ... onder cut throat competition ofwel letterlijk een halsafsnijdende concurrentie verstaan we een keiharde strijd tussen de concurrenten in...Lees meer
beperkt monopolie
  ... We spreken van een beperkt monopolie als er sprake is van ã©ã©n aanbieder en weinig vragende marktpartijen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.