Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 12 april 2014

onzekerheid

OnzekerheidTraders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid. Mensen denken maar al te graag in goed en fout. Daar zit weinig tot niets tussen.

Maar het onderscheid tussen goed en fout is voor een trader nu juist slecht te maken. Zou het wel kunnen dan was elke trader binnen enkele maanden miljonair, nietwaar?

Onze hersenen stellen zich in op een reflex die min of meer automatisch wordt uitgevoerd, een overblijfsel van onze verre voorouders. Indien het echter niet bekend is wat er gaat gebeuren kunnen de hersenen dat niet en dat voelen we als onzekerheid. De hersenen zullen onzekerheid automatisch als "gevaarlijk" benoemen en het gevaar van een reflex gebaseerd op dit gevaar ligt dan voor de hand.

Dit probleem is alleen met heel veel training en ervaring, aangevuld met geschikte pyschologische training zoals mindfullness aan te pakken. Of een trader moet zich er van bewust zijn en 100% op basis van een tradingsysteem gaan werken. Maar dat vraagt een ijzeren discipline omdat je vaak tegen je gevoelens en interne stemmetjes in zult moeten beslissen en handelen.Gebruikte begrippen in onzekerheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer

Begrippen waar onzekerheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
dading
  ... onder het begrip dading verstaan we een schriftelijke overeenkomst waarmee partijen een aanhangig rechtsgeding beeindigen dan wel een te voeren...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
mate van onzekerheid
  ... de term mate van onzekerheid komen we tegen bij het analyseren van risico...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
transactierisico
  ... onder het begrip transfer in financiële zin verstaan we een overheveling van koopkracht van het ene land naar het...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.