Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 11 april 2014

Loonruimte

Loonruimte

Het begrip loonruimte kent meerdere betekenissen.

loonruimte


Macroniveau

De Loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de productiviteitsstijging en de inflatie.

Microniveau

De loonruimte is ook wel het percentage waarmee het loon in een jaar kan stijgen zonder dat de ondernemer relatief minder winst maakt.

Loonstijging boven de loonruimte kan leiden tot een dusdanige arbeidskostenstijging, die verlies van internationale concurrentiepositie tot gevolg kan hebben.

Loonruimte berekenen


Er is een vuistregel voor het berekenen van de loonruimte: Deze is gelijk aan de som van het percentage prijsstijging (de inflatie) plus het percentage arbeidsproductiviteitsstijging (exacte berekening: prijsindexcijfer x arbeidsproductiviteitsindexcijfer / 100 minus 100).

Een inflatie van 3% en een arbeidsproductiviteitsstijging van 2%, geeft dus een loonruimte van 5% (als we het helemaal exact berekenen komen we uit op 5,06%).

Een vorm van loonruimte bij een werkgever ontstaat door een arbeidsproductiviteitsstijging, waardoor men meer gaat produceren per werknemer en door prijsstijging waardoor de ondernemer meer ontvangt per product. Ook een kostendaling per product heeft dit effect.

Gebruik van loonruimte door werkgever


Er zijn verschillende mogelijkheden voor aanwending van loonruimte door de werkgever
• winstverbetering , de winst per eenheid product kan hoger worden
• loonstijging, deze komt ten goede aan de werknemers
• arbeidstijdverkorting met behoud van loon wat tot gevolg heeft dat het loon per uur stijgt
• scholing die geld en arbeidstijd kost.
Gebruikte begrippen in loonruimte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar loonruimte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loonmatiging
  ... onder loonmatiging verstaan we een beperking van de stijging van de contractlonen het hoofddoel van loonmatiging is het gebruik van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.