dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

vrijdag 11 april 2014

cyclische analyse

Cyclische analyseOok Cyclische analyse behoort in de gereedschapskist van de technisch analist

Velen hebben in de loop der tijden onderzoek gedaan naar de vraag of de beurs een cyclische beweging kent.

Deze vraag is zondermeer met ja te beantwoorden.

Als we hieronder de grafiek van CSM bekijken, dan zien we, dat sommige fondsen bijna een volmaakte sinusgolf produceren.

We zien de onderliggende golfbeweging onderin het scherm.Als we ervan uitgaan dat deze golfbewegingen bestaan, en de grafieken geven daar alle aanleiding toe, dan bieden deze inderdaad een mogelijkheid om tot een vorm van voorspellen te komen.

Duidelijke golfbeweging bij CSM Eind jaren vijftig en begin jaren zestig werd er door een Amerikaan en een Engelsman ongeveer tegelijkertijd onderzoek gedaan naar het cyclische gedrag van de markten.

Beide kwamen tot de ontdekking dat deze cycli niet alleen aantoonbaar aanwezig zijn, maar dat ze ook heel bruikbaar waren om ermee te handelen.

De personen, Brian Millard en J. Hirst, konden voor dit fenomeen echter geen verklaring vinden, net zo min als anderen na hen.

Er werd dan ook gesproken van de zogenaamde X-factor in de markt.

De techniek die gehanteerd wordt is de zogenaamde channelanalysis of trendkanaalanalyse.

Deze speciale techniek is vooral beschreven door Millard, en in mindere mate door Hurst en is daarna nog enkele malen onder de loep genomen in tijdschriftartikelen.

Hoewel het geen zuiver mechanische techniek is, - er is enige eigen interpretatie noodzakelijk - is de vrijheidsgraad bij het toepassen niet groot.

Daardoor is channel analyse bij ondersteuning met een computer in de praktijk goed en eenvoudig hanteerbaar.

Met enige handigheid zijn de benodigde berekeningen met een spreadsheet als EXCEL uit te voeren.

Door het middellange termijn karakter (meerdere weken, soms zelfs enkele maanden) is het niet noodzakelijk om over dagkoersen of zelfs intradaykoersen te beschikken.

Dat betekent dat er geen uitgebreide uitrusting nodig is om een start te maken.

De koersen zijn desnoods uit een dagblad eens per week in te brengen.

Channelanalysis is in feite een uitbreiding op de technieken van de voortschrijdende gemiddelden.
Gebruikte begrippen in cyclische analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
dagkoersen
  ... onder dagkoersen verstaan we de koersen zoals die aan het einde van de dag bekend zijn...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
intradaykoersen
  ... onder intraday koersen verstaan we de koersen zoals die constant tot stand komen tijdens de handelsdag...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.