Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Warrant

WarrantWarrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten, maar kennen toch een breed toepassingsgebied, dat zich laat vergelijken met het gebruik van call-opties.

In de VS en Japan is het gebruik van warrants zeer verbreid, maar in Europa is het gebruik ervan altijd nog wat achter gebleven.

Eerst maar eens kijken wat een warrant precies is: Een warrant is een recht om op een bepaald vastgelegd moment de onderliggende waarde tegen een vaste prijs te kopen van de uitgevende instelling.

Dit lijkt inderdaad op de definitie van een call-optie, maar er zijn toch wel duidelijke verschillen aan te geven.

Bij uitoefening van de rechten krijgt de houder van een call-optie de onderliggende waarde van de schrijver van de opties, in principe een andere belegger met een tegengestelde mening over de onderliggende waarde.

Bij een warrant worden er nieuw uitgegeven aandelen verkregen van de uitgever van de aandelen.

Verwatering bij warrants

Dit heeft dan direct nog een effect tot gevolg, namelijk dat bij de handel in opties het aantal aandelen niet afneemt of toeneemt (ze verwisselen alleen steeds van eigenaar), maar bij de uitoefening van warrant-rechten neemt het aantal aandelen wel degelijk toe.

Wat betekent dat de winst van de onderneming over een groter aantal aandelen verdeeld moet worden, en er dus sprake is van zogenaamde “verwatering” van de winst.

Behalve de genoemde warrants met aandelen als onderliggende waarde kennen we ook de warrants die speculeren op stijging en daling van beursindices.

De zogenaamde call-warrants en PUT-warrants.

Een laatste verschil met call-opties is het feit dat de beweeglijkheid van een aandeel nauwelijks een rol speelt.

Overwaardering en onderwaardering


Overwaardering en onderwaardering kunnen dan ook een hardnekkig leven leiden.

Dit in tegenstelling tot opties, waar deze verschijnselen meestal direct door de markt gecorrigeerd worden.

Waarom zou een belegger warrants kopen? De voornaamste reden om warrants te kopen is gelegen in de zogenaamde hefboomwerking: je kunt met een relatief klein bedrag toch dezelfde winsten behalen die je op de aandelen gemaakt zou hebben, maar omdat de investering zoveel lager is, is het relatieve rendement veel hoger.

En omdat de investering laag is, is het risico (in termen van het maximaal te verliezen bedrag) veel kleiner.

Evenals bij opties is er bij warrants sprake van een intrinsieke waarde en een verwachtingswaarde.

De intrinsieke waarde kan nooit kleiner dan 0 worden.

De verwachtingswaarde kan per fonds flink uiteen lopen.

Het totaal van intrinsieke waarde en verwachtingswaarde wordt evenals bij opties de “premie” genoemd.

Ook is er nogal eens sprake van onder- of overgewaardeerd zijn van de premie.

Indien we de waarde van een warrant een beetje kunnen bepalen, kunnen we hier een extra voordeel uit halen door ondergewaardeerde warrants te kopen en overgewaardeerde te verkopen.

Nieuwe beleggingsvormen mogelijk.


Tot slot bieden warrants ons de mogelijkheid om met andere producten te werken dan de normale opties.

Denk bijvoorbeeld aan investeren in een buitenlandsee index of in een bepaalde sector, bijvoorbeeld informatietechnologie.

Tegenwoordig zijn er veel uitgevende partijen op het gebied van warrants in een bepaalde sector, bijvoorbeeld telecom, biotechnologie of informatietechnologie.

Buiten de sfeer van de warrants is het haast onmogelijk om in deze speciale sectoren te beleggen.
Gebruikte begrippen in warrant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar warrant in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afloopmaand
  ... De afloopmaand is de maand waarin een optiecontract warrant of futurecontract afloopt...Lees meer
baisse beursindex
  ... Een baisse beursindex contract is een warrant achtig contract waarop aan het einde van de looptijd van de...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
kicker
  ... een kicker is in de effectenwereld een extraatje zoals een bijvoorbeeld een warrant dat wordt weggegeven aan de houder van...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
laddercallwarrant
  ... een ladder call warrant is een vorm van een warrant deze warrant kent een looptijd van minimaal één...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
rested
  ... onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
currency warrant
  ... een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van...Lees meer
elasticiteit van warrants
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
gearing
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
rangewarrant
  ... de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen...Lees meer
sweetener
  ... een sweetener is een extraatje bij een lening of obligatie bijv om deze meer aantrekkelijk te maken...Lees meer
verschijndag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
commodity warrant
  ... een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook...Lees meer
stock warrant ratio
  ... stock warrant ratio is een andere benaming van de leverage bij een warrant hedge...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
obligatiewarrant
  ... een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie...Lees meer
omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
floorwarrant
  ... de floorwarrant is daarmee in zekere zin te vergelijken met een put optie...Lees meer
gedekte warrant
  ... een zogenaamde gedekte warrant geeft de houder ervan het recht op al bestaande aandelen te kopen van de uitgever...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
goldwarrant
  ... een gold warrant is een warrant die ofwel los verhandeld wordt of onderdeel uitmaakt van een combinatie met een ander...Lees meer
cap warrant
  ... een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie...Lees meer
cum
  ... cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit...Lees meer
debtwarrant
  ... een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs...Lees meer
dynamite warrant
  ... een dynamite warrant is een warrant die alleen kan worden uitgeoefend als de wisselkoers van twee munten binnen een...Lees meer
warrant hedge
  ... een warrant hedge is een strategie bestaande uit een longpositie in een warrant met een shortpositie in de onderliggende...Lees meer
ex warrant
  ... we spreken van ex warrant aandeel bij een aandeel waar deze warrant inmiddels af is in het algemeen door...Lees meer
uitoefenprijswarrant
  ... de uitoefenprijs van een warrant is de vooraf vastgestelde prijs waartegen een bepaald aantal aandelen of obligaties gedurende...Lees meer
covered warrant
  ... onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende...Lees meer
cum warrant
  ... een beurskoers van een aandeel waar de waarde van een aangekondigde warrant nog in is verwerkt wordt cum warrant...Lees meer
warrantratio
  ... de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden...Lees meer
zratio
  ... de z ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel waarbij we er van uitgaan...Lees meer
bullish markethedge
  ... een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.