Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Split-up

Split-upEen Split-up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds.

Komt neer op de verkleining van de nominale waarde.

Zie ook split up ratio Komt vooral veel voor bij aandelen die recent erg in waarde zijn gestegen.

De koers per nieuw aandeel wordt een stuk lager en dat vergroot vaak de verhandelbaarheid.

Het fonds lijkt ook "optisch goedkoop".

Omdat beleggers meestal positief op dit nieuws reageren, zien we ook van eek kleine koerssprong vlak voor een splitsing en op het moment dat deze wordt aangekondigd.

Als er ook opties op dergelijke aandelen bestaan dan worden de premies van die opties en de uitoefenprijzen automatisch aangepast aan de nieuwe situatie.

Als een bedrijf aankondigt dat er een aandelensplitsing aankomt, dan is dat vaak een aanleiding voor een forse beweging naar boven van de koers.

Daarom is het van belang enig inzicht te hebben in het preces van de splits.

Allereerst het idee achter de split.

Hierbij ontvangt een aandeelhouder een nieuw aantal aandelen met een lagere nominale waarde en een lagere koers, maar zijn totale bezit verandert niet.

Iemand heeft bijvoorbeeld 200 aandelen van 100 euro die 1 op 4 worden gesplitst.

Na splitsing heeft hij dan 800 aandelen van 25 euro.

In beide gevallen is het fonds 2000 euro waard.

Verwar dit niet met een stockdividend waarbij er dividend in de vorm van aandelen wordt uitbetaald, want daarbij verandert er verder niets aan de aandelen.

Normaal gesproken zien we splits bij een sterke opgaande beweging van het aandeel waarbij de verwachting aanwezig is dat het fonds zal blijven stijgen.

In het algemeen zal een dergelijke actie goedgekeurd moeten worden door de aandeelhouders op een vergadering van aandeelhouders, maar gezien het positieve effect van een aandelensplit is dit een formaliteit.

Meestal gaat de splitsing samen met een of andere gebeurtenis binnen het bedrijf.

Denk aan de uitbetaling van dividenden, de aankondiging van uitbreidingsplannen, de aankondiging van inkoop van de eigen aandelen of zelfs grote wijzigingen in het management.

Maar het is altijd zo dat het bedrijf verwacht een of ander groot succes te gaan halen.

Er is dus alle reden voor optimisme bij de aandeelhouders en dus ook bij de beleggers.

Dit heeft een opwaarts effect op de koersen.

Maar ook de verhandelbaarheid neemt toe, wat eveneens een positief effect heeft.

Indien een fonds een opvallend hoge koers heeft in relatie tot soortgelijke fondsen, en er is geen sprake van een splitsing van de aandelen dan kan dat reden zijn dit fonds nader op risico's te bekijken.

Het is geen wetmatigheid dat er iets aan de hand is, maar het valt ook niet uit te sluiten.

Het heeft dus zeker zin om aandelensplits goed in de gaten te houden omdat ze een goede kans geven op een opwaartse beweging en het risico klein is gezien het feit dat de onderneming er kennelijk goed voor staat.

Zeker als de implied volatility laag is, bestaan er hier uitstekende kansen om met een passende strategie goed geld te verdienen.
Gebruikte begrippen in splitup


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koerssprong
  ... we spreken van een koerssprong als we in een rustige markt plotseling met een forse stijging van de koers te...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar splitup in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
reverse split
  ... een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
Dow Jones index
  ... de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig...Lees meer
de Dow
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
Dow Jones
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
correctiefactor per aandeel
  ... onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.