Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffenHet is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie, overal ter wereld maar vooral in het verre oosten, een steeds grotere vraag naar grondstoffen oplevert.

Iedereen die wel eens benzine tankt kan daar inmiddels over meepraten.

Ook zal de steeds maar stijgende welvaart in veel landen voor steeds meer vraag naar grondstoffen gaan zorgen Een stijgende vraag betekent dat de prijzen mee zullen stijgen, wat beleggen in deze markten op den duur interessant zou kunnen maken.

Op de korte termijn kunnen grondstoffenprijzen echter spectaculair fluctueren, waardoor deze beleggingen zeker niet voor iedereen geschikt zijn.

Meestal wordt er bij grondstoffen gedacht aan zaken als ruwe olie, goud etc, maar ook zaken als varkensvlees, suiker, sinasappelsap en dergelijke vallen hier onder.

Wilt u het beleggen in grondstoffen toch eens proberen dan zijn er een aantal mogelijkheden.

Termijncontracten.


Een zeer directe vorm van handel, in het algemeen gericht op de korte termijn, wat zeer snelle reacties vereist.

In het algemeen voor de doorsnee belegger geen haalbare kaart, tenzij het volledig uitbesteed wordt.

Er zijn verscheidene vermogensbeheerders die zich daarin gespecialiseerd hebben.

Let wel op want er zijn nogal wat malafide bedrijven onder te vinden dus navragen bij instanties is zeker nodig.

Notes
Een nieuwe vorm van beleggen (niet te verwarren met kortlopende obligaties die ook notes genoemd worden), waarbij de prijs van het waardepapier gekoppeld is aan bijvoorbeeld een grondstoffenprijs.

Minder riskant dan termijncontracten, maar toch op het eerste gezicht ook niet weggelegd voor de doorsnee belegger.

Beleggingsfondsen
Er zijn vele beleggingsfondsen die zich specialiseren op de grondstoffenmarkt.

Met name goud en olie zijn populair.

Het risico is beperkter omdat er in het algemeen een professioneel beheer plaats zal vinden.

Exoten
Met name in de USA vinden we allerlei trust en CV-achtige constructies.

Hoewel deze soms spectaculaire dividenden uitbetalen zijn ze meestal niet geschikt voor Nederlandse Beleggers al was het alleen maar dat de instabiele dollarkoers nog een belangrijke factor is, die enige voorspelling van het rendement tot pure koffiedik kijkerij terugbrengt.
Gebruikte begrippen in grondstoffen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
benzine
  ... De prijs van benzine is op de grondstoffenmarkt ook behoorlijk beweeglijk net als huisbrandolie hierbij is de vraag het grootst...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
notes
  ... onder notes verstaan we van oudsher middellange obligaties van 3 10 jaar inmiddels worden er ook andere waardepapieren uitgegeven...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer

Begrippen waar grondstoffen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
crude
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
achterwaartse integratie
  ... We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de partij overneemt die de...Lees meer
assetcategorie
  ... We onderkennen bij het samenstellen van een assetmix twee verschillende groepen van beleggingsmogelijkheden die assetcategorie worden genoemd...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
basismetaal
  ... in de termijnhandel voor grondstoffen spreken we van basismetaal bij de metalen koper aluminium lood nikkel en tin...Lees meer
grondstoffen termijnhandel
  ... op de verschillende grondstoffenbeurzen worden termijncontracten op grondstoffen verhandeld...Lees meer
grondstofovereenkomsten
  ... met behulp van grondstofovereenkomsten willen overheden de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiliseren een manier om stabilisatie te regelen is door...Lees meer
bedrijfskolom
  ... onder de bedrijfskolom verstaan we de schakels die een product doorloopt van grondstoffenproducent tot en met detailhandel...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
frontier markets
  ... de zogenaamde frontier markets zijn eigenlijk markten die nog niet echte tot de emerging markets gerekend mogen worden maar...Lees meer
intermediair verbruik
  ... we spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
procesinnovatie
  ... we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn...Lees meer
totale variabele kosten
  ... onder de totale variabele kosten ofwel de tvk verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
just in time
  ... het zogenaamd just in time of ook wel jit principe is een uit japan afkomstig productiesysteem waarbij met...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
actual market
  ... De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
tradinginstrument
  ... we komen de term tradinginstrument tegen als groepsaanduiding voor willekeurige verhandelbare grondstoffen en financiële waarden waarbij de prijzen worden bepaald...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
geimporteerde bestedingsinflatie
  ... onder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd...Lees meer
current ratio
  ... de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
milieuheffing
  ... een milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen bijvoorbeeld...Lees meer
onderbezetting
  ... als er in een bedrijf sprake is van onderbezetting dan heeft het bedrijf meer mogelijkheden om te produceren dan er...Lees meer
grondstofbureau
  ... onder een grondstofbureau verstaan we een instantie die is opgericht om grondstoffen op te kopen en te verkopen om daarmee...Lees meer
economische goederenvoorraad
  ... onder de economische goederenvoorraad verstaan we de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
onderbezettingsverlies
  ... bij een onderbezettingsverlies is er sprake van een situatie waarbij de werkelijke bezetting van de productiecapaciteit lager is dan de...Lees meer
cashmarket
  ... cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling...Lees meer
contante markt
  ... cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling...Lees meer
spotmarkt
  ... cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling...Lees meer
constante en variabele kosten
  ... er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
certifiedstock
  ... de cesr is de europese overkoepelende organisatie van toezichthouders op de effecteninstellingen...Lees meer
delivery point
  ... het delivery point is een door een grondstoffenbeurs aangewezen plaats in de praktijk vaak een haven waar een commodity...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
semis
  ... de term semis komt uit de wereld van de grondstoffenhandel en wil zoveel zeggen dat bepaalde grondstoffen zijn voorbewerkt...Lees meer
dow jones spot
  ... de dow jones spot is de grondstoffenindex die het actuele prijsverloop van diverse grondstoffen weergeeft...Lees meer
harde commodities
  ... in de wereld van de termijnhandel spreekt men van harde commodities bij grondstoffen als bijvoorbeeld edelmetaal zoals goud platina...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
internationale arbeidsverdeling
  ... de basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling landen leggen zich bij internationale arbeidsverdeling toe op die...Lees meer
cyclische aandelen
  ... cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei...Lees meer
monocultuur
  ... in een land is sprake van een monocultuur als het land voor zijn inkomsten is aangewezen op de opbrengst van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
analysecertificaat
  ... Onder een analysecertificaat verstaan we een document waarin de exacte samenstelling beschreven is voor de goederen zoals grondstoffen en halffabricaten waar...Lees meer
Baltic Dry index
  ... De baltic dry index wordt vaak gebruikt als een benadering voor de gezondheid van de wereldeconomie...Lees meer
ecotax
  ... het begrip ecotax vinden we in de wereld van de belastingheffingen het is een vorm van belasting die wordt geheven op...Lees meer
HWWA grondstoffenindex
  ... de hwwa grondstoffenindex wordt door het duitse instituut hwwa bepaald deze index geeft een indicatie van de prijzen die...Lees meer
inverted futures markt
  ... we spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het...Lees meer
kostensoort
  ... met de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt...Lees meer
recycling
  ... in de milieutechniek kennen we het begrip recycling voor het hergebruiken van grondstoffen als organisch materiaal papier glas kunststoffen en...Lees meer
forward market
  ... een forward market is een vorm van een goederentermijnmarkt waar niet de normale regels voor een dergelijke markt gelden...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
Dow Jones futures
  ... de dow jones futures is een grondstoffenindex die niet het actuele prijsverloop maar dat van de eenmaandsfutures op...Lees meer
ECOFEX
  ... de ecofex is de organisatie waarin de europese derivatenbeurzen zowel voor financiële producten als voor grondstoffen samenwerken en hun gezamenlijke...Lees meer
BRIC
  ... de term bric is een uitvinding van goldman sachs uit 2001 en staat voor brazili ë rusland india en china...Lees meer
bruto toegevoegde waarde
  ... onder de bruto toegevoegde waarde verstaan we de opbrengstwaarde van de door de bedrijven voortgebrachte goederen die wordt...Lees meer
BSI
  ... onder het begrip bsi verstaan we het engelse standaardisatie instituut dat ondermeer richtlijnen opstelt voor de grondstoffenmarkten...Lees meer
carload
  ... onder het begrip carload verstaan we een wat vage eenheid namelijk de inhoud van een vrachtwagen of een spoorwagon die...Lees meer
productinnovatie
  ... onder productinnovatie verstaan we de vernieuwing van een product in plaats van vernieuwing spreken we dan uit marketingoverwegingen...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
voorraadgrootheid
  ... onder een voorraadgrootheid verstaan we de voorraad gemeten op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld een voorraad grondstoffen op 31 december 2012...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
kuala lumpur commodity exchange
  ... de kuala lumpur commodity exchange ofwel afgekort de klce is een grondstoffenbeurs gevestigd in maleisië waarop een...Lees meer
technische doelmatigheid
  ... de technische doelmatigheid is de mate waarin verspilling van productiefactoren wordt voorkomen denk aan de verspilling van grondstoffen maar...Lees meer
technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
transactiemotief
  ... het transactierisico is de onzekerheid over de uiteindelijke opbrengst of kosten van een transactie door een waardeverandering van de valuta...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
club van rome
  ... de club van rome was een groep geleerden en industri ëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het...Lees meer
backwardation
  ... Onder het begrip backwardation verstaan we de situatie dat futures prijzen elke opeenvolgende maand lager zijn...Lees meer
APX
  ... De apx is de nederlandse energiebeurs in amsterdam het doel van deze energiebeurs is het afstemmen van het internationale vraag...Lees meer
buffervoorraden
  ... onder buffervoorraden verstaan we de voorraden aan grondstoffen die kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod op de wereldmarkt voor...Lees meer
physicals
  ... op de grondstoffentermijnmarkten spreken we van physicals bij de grondsstoffen zelf die verhandeld worden in plaats van termijncontracten met deze...Lees meer
certified stocks
  ... onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de...Lees meer
commodities
  ... onder de verzamelnaam commodities verstaan we goederen en grondstoffen zoals koffie sojabonen katoen goud etc commodities zijn meestal via termijncontracten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.