Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Rationeel handelen

Rationeel handelenVolgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen .

Een belegger weegt alle keuzes af op basis van de hem bekende informatie en neemt dan de rationeel beste beslissing.

In de praktijk komt dit echter zelden of nooit voor zoals uit onderstaand stukje wel blijkt De belegger als rationeel denkend wezen Bekijkt u wel eens cartoons, of leest u stripverhalen? Dan kent u het wel, plaatjes van personen die elkaar verdringen omdat er een koopje in de uitverkoop te halen valt.

Het is kennelijk een bekend en herkenbaar beeld, dat mensen proberen om zaken zo goedkoop mogelijk te bemachtigen.

In de economie vinden we ook diverse theorieen die dit bevestigen.

De rationele mens streeft naar een maximale behoeftenbevrediging tegen een zo laag mogelijke prijs, zo leerde ik vroeger op de HBS van mijn economiedocent.

Aangezien beleggers ook mensen zijn, zou je mogen verwachten dat je daar een volkomen rationeel gedrag terug zou vinden.

Tenslotte zijn de bedragen waarover het gaat meestal ook veel groter.

Maar ik neem u even mee naar een paar observaties uit mijn vroegere praktijk van de beleggingsadviseur:

1 - Er wordt een seminar georganiseerd.

De ruim gevulde zaal brengt het idee om de volgende keer de prijs wat te verlagen.

Het kan er gezien de marge wel af.

Het aantal aanmeldingen is zo klein dat het seminar geannuleerd moet worden.

Dan de prijs maar weer fors verhoogd.

De zaal zit voller dan ooit.

Prima, want de kosten bleven voor ons hetzelfde.

2 - Een beleggersboek werd tegen kostprijs aangeboden, maar verkocht nauwelijks.

Pas toen er een marge van 900% op werd gelegd kwam er plotseling flinke belangstelling

3 - Zwaar ondergewaardeerde aandelen (omdat niemand het er over heeft) zijn aan de straatstenen nog niet te slijten.

Fors overgewaardeerde, veel en veel te dure mode-aandelen gaan als warme broodjes over de toonbank De moraal? Beleggers zijn alleen voor dingen warm te krijgen als je ze er flink voor laat betalen.

Vandaar de meesten ook de tarieven die ze bij de bank voorgeschoteld krijgen zondermeer betalen.

Vandaar dat een overblijfsel uit 1900 als bewaarloon (een paar honderd bits op een harde schijf van de computer van uw bank?) nog altijd zonder morren betaald wordt, zonder dat hier nu eens een belangenvereniging tegen in opstand komt… Vreemde mensen, beleggers
Gebruikte begrippen in rationeel handelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
marge
  ... de marge is in de bedrijfseconomie het verschil tussen de gerealiseerde inkoop en verkoop een andere benadering is de verhouding...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar rationeel handelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

monty hall probleem
  ... het zogenaamde monty hall probleem ook wel het "auto en geitenprobleem genaamd wordt vaak gebruikt als voorbeeld van...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.