Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 16 september 2013

tradingregels

TradingregelsEen overzicht van de belangrijkste tradingregels, die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen.

1. Het voornaamste doel dat je als trader wilt behalen  is het maken van winst, niet het versterken van het eigen ego. Zorg voor een hausse positie bij een stijgende markt en een baisse positie bij een dalende. Dat is veel belangrijker dan het exact voorspellen van het hoogste of het laagste punt. Het najagen van deze ideale in- en uitstappunten is een hachelijke onderneming, en zal nooit tot bruikbare resultaten leiden.

2. Beschrijf de te volgen strategie tot op het kleinste detail. Leg elke actie die u moet nemen tevoren vast. Een draaiboek bij onverwachte gebeurtenissen kan een hoop paniek met de daaruit voortkomende verkeerde beslissingen voorkomen.

3. Kijk nooit naar individuele trades. U weet dat het volhouden volgens de uitgestippelde strategie tot winst zal leiden. Maar deze winst wordt pas behaald in een reeks trades. Gun uzelf de tijd om de reeks inderdaad op te bouwen, en wandel niet te snel teleurgesteld van het ene naar het andere systeem.

4. Het uiteindelijke doel is het verdienen van het geld met trading, niet het bewijzen van het eigen gelijk. Bijvoorbeeld de Elliot theorie is te beschouwen als een basisstructuur in de markt, die als hulpmiddel bij het maken van voorspellingen kan dienen. Maar de regels van Elliot zijn geen wet van Meden en Perzen, en ook hier kunnen fouten worden gemaakt.

tradingstrategie en een mechanisch tradingsysteem
Nederlandstalig boek over tradingsystemen
 en dus ook over tradingregels vanaf €7,-
5. Als je fout zit, ga gewoon door. Het streven naar perectie leidt nooit tot resultaat. Perfectie blijft een illusie. De enige manier om nooit een fout te maken is het vermijden van alles wat met trading te maken heeft. Elke trader moet accepteren dat zijn systematiek fouten maakt en er dus met een zekere regelmaat naast zal zitten.

6. Heb zelfvertrouwen. Ga nooit af op het advies van anderen, hoe goed ze ook bekend staan. Ga niet op zoek naar wat anderen van de markt vinden, maar ga af op de eigen mening. Wat natuurlijk niet inhoudt dat je niets van andere mag leren. Durf tegen de grote massa in te gaan. Bedenk, dat als de grote massa het bij het rechte eind zou hebben, iedereen rijk zou zijn. Helaas is dat slechts aan een enkeling gegund, die het kennelijk op een andere manier dan diezelfde massa heeft gedaan.

7. Lees geen kranten. En volg geen discussies op bijv. tv, over markten waar je belangstelling voor hebt. Ga NIET naar internetforums. Het werkt slechts verwarrend en levert helemaal niets nieuws op. Bedenk dat de basis van technische analyse het feit is dat alle informatie al in de prijzen verwerkt zit. Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over dezelfde informatie, en nieuwe ontwikkelingen worden direct in de koersen verwerkt.

8. Bepaal je strategie als de beurs gesloten is, en niet tijdens de drukke beursuren. Ook niet als je onder druk staat. Tradingbeslissingen zijn gebaat bij rust. En zeker niet bij paniek. En als de beslissing eenmaal genomen is, voer hem dan ook daadwerkelijk uit. Ga niet proberen om het toch weer beter te weten, dat gaat vrijwel altijd mis. Of zoals de Amerikanen zeggen: "PLAN, don’t panic".

9. Bepaal ook bij elke trade voordat u in de markt stapt, waar de eenmaal begonnen trade moet eindigen. Geef aan bij welke koers of bij welke omstandigheden je winst gaat nemen, en bij welke koers en omstandigheden je het verlies maar accepteert. Schrijf deze regels en bijbehorende waarden op, en doe er inderdaad iets mee. Ga een verloren trade niet laten lopen onder het motto "het zal wel weer een keertje goedkomen", en houdt een trade die leuk op winst staat niet vast, "hij is al zoveel dat hij nog wel verder stijgen kan". Het resultaat zal heel vaak zijn, dat we een flink deel van de opgebouwde winst weer inleveren,
Gebruikte begrippen in tradingregels


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hausse
  ... een hausse haussestemming haussemarkt hausse periode bullmarktet of hoe het ook verder allemaal genoemd wordt is dus een langdurige flinke...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
inleveren
  ... we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
leg
  ... de long positie en de short positie waaruit een spread of een straddle bestaat worden de "legs"genoemd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
stijgende markt
  ... een stijgende markt is een markt met langdurig stijgende beurskoersen dus met een stijgende trend de korte dag...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar tradingregels in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

uiteindelijke uitkomst effect
  ... het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.