Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 16 september 2013

clickfonds

clickfondsIn de jaren negentig was het zogenaamde Clickfonds zeer populair.

Daarna zakte de animo iets in, maar af en toe duiken ze nog wel eens op.

Het clickfonds is een produkt waarbij de belegger profiteert van een stijging van de beurs of een aandeel.

Indien een bepaalde, van te voren vastgestelde, stijging is behaald (bijvoorbeeld 10 ,30, 50%) wordt de winst "vastclickt". Deze waarde is het clickniveau.

De waarde kan dan niet meer onder dit clickniveau dalen.

Aan het eind van de looptijd van het fonds krijgt de belegger zijn inleg plus eventueel vastgeclickte koerswinsten uitgekeerd.

Dit biedt de mogelijkheid om te profiteren van een opgaande beurs, zonder de risico's van een neergaande beurs.

Voorbeeld van een clickfonds.

De belegger investeert bij de bank.

Deze bank emitteert vervolgens een obligatielening voor de looptijd van het fonds.

Aan het eind van de looptijd moet de bank minimaal de inleg van de belegger in kas hebben.

Stel er is iemand met een clickfonds van €100,- met een looptijd van vijf jaar.

De bank emitteert dan een obligatielening van €100,- ver onder pari en koopt deze aan het eind van de looptijd weer terug voor pari.

Aan deze obligaties zitten geen rentecoupons.

In de koerswinst van de obligatie is de rente inbegrepen.

Dit soort obligaties noemt men ook wel een zero-coupon-bond.

De bank emitteert dus een obligatie van €100,- maar geeft die uit voor (100 / ( 1,045)) = €82,19.

Voor de belegger is dit de garantie dat hij zijn ingelegde geld terugkrijgt.

Om nu mee te kunnen profiteren van een opgaande beurs koopt de bank een langlopende CALLoptie (5 jaar).

Deze optie garandeert de koper dat hij op termijn voor een vastgestelde prijs een bepaald aandeel(pakket) kan kopen.

Indien de beurs stijgt, stijgt ook de waarde van de optie.

Als de winst gelijk is aan de hoogte van het in het clickfondscontract vastgesteld percentage (bijvoorbeeld 25%) dan koopt de bank een PUToptie.

Deze optie geeft de koper het recht om een bepaald aandeel(pakket) te kunnen verkopen voor een vastgestelde prijs.

Dit is dus de "click" die er voor zorgt dat de belegger zijn winst behoudt.

Dit geldt ook wanneer de beurs vervolgens zou gaan dalen.

Er is een onderscheid tussen een resultatenclickfonds en een kalenderclickfonds.

Een resultatenclickfonds clickt bij het behalen van een vooraf vastgesteld resultaat, bijvoorbeeld een stijging van de AEX van 10%.

Een kalenderclickfonds clickt bij het behalen van een van te voren vastgestelde datum.

Het instapniveau is bij resultatenclick is zeer bepalend voor het succes van de belegging, terwijl bij een kalenderclick er sprake is van een aanpassing aan het instapniveau.
Gebruikte begrippen in clickfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.