zaterdag 4 februari 2017

baatbelasting

Baatbelasting

Een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van een beslissing van die overheid waarbij deze kosten heeft gemaakt. Je kunt de baatbelasting dan zien als een soort van bijdrage in de kosten.

Vertalingen baatbelasting

Engels:  local authority rates / community charge
Duits:   Entschliessungsbeiträge
Frans:   taxe communale

Gebruikte begrippen in baatbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer