vrijdag 5 augustus 2016

Concentratiebeweging

ConcentratiebewegingOnder concentratiebeweging verstaan we de daling van het aantal zelfstandige ondernemingen door overnames en fusies.