Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 5 augustus 2016

Concern

ConcernOnder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen. 

 

concern

 

Bij concern worden deze ondernemingen in het algemeen gerangschikt als een geheel van moedermaatschappij(en) en (klein)dochtermaatschappijen.

De controle en de zeggenschap over de dochtermaatschappijen berust daarbij in handen van één of meer andere vennootschappen, die aan de top van de organisatie te vinden zijn. Deze vennootschappen hebben de meerderheid van de aandelen in de tot het concern behorende ondernemingen.

De activiteiten van een concern kunnen vaak een bundeling van branchevreemde activiteiten zijn. Ook  zijn deze activiteiten vaak over een groot aantal landen verspreid.

Voorbeelden concerns

Voorbeelden van dit soort concerns zijn: Shell, Akzo, Unilever, Ahold, Philips etc.die productie- en distributiemogelijkheden in vele landen kennen. 

Unilever concern

De vestigingsplaats van een concern wordt als heel belangrijk gezien maar heeft meestal meer een fiscale en politieke reden dan een rationele. Zie de discussies in Nederland over de vestiging van Unilever en Shell die al dan niet naar London zouden vertrekken maar waarbij zelfs moet boetes wordt gedreigd als ze daadwerkelijk zouden gaan. Op de foto één van de gebouwen van Unilever in Rotterdam.

Unilever concern
Op de achtergrond een gebouw van het Unilever concernGebruikte begrippen in concern


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

 
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer

 
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

 
rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer

 
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer

Begrippen waar concern in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer

 
heruitgifte
  ... onder de heruitgifte van aandelen verstaan we het wederom aanbieden van aandelen aan het publiek die eerder waren uitgegeven maar...Lees meer

 
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer

 
holdingmaatschappij
  ... een zogenaamde holding maatschappij of het meestal gebruikte "holding" is een speciale vennootschap die tot doel heeft het direct of...Lees meer

 
hoofdelijke schuldenaren
  ... de hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn...Lees meer

 
huisbank
  ... de huisbank of ook wel huisbankier is de bank waarbij een bedrijf of concern zijn zaken concentreert zoals het voeren...Lees meer

 
huiswissel
  ... onder een huiswissel of een concernpapier verstaan we een wissel die getrokken is door een onderneming op een andere onderneming...Lees meer

 
going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer

 
concernkrediet
  ... onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke...Lees meer

 
concernhypotheek
  ... een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van...Lees meer

 
centrale betalingsregeling
  ... met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die...Lees meer

 
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer

 
breakup
  ... we spreken van een break up bij de splitsing van een concern in losse onderdelen die daarna als losse...Lees meer

 
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.