zaterdag 16 juli 2016

financiële positie

financiële positieOnder de financiële positie verstaan we het vermogen en het inkomen van een persoon of bedrijf. Deze financiële positie kan zowel absoluut (in geld uitgedrukt) als emotioneel zijn.

Iemand die altijd een hoog inkomen heeft gehad en iets terug gaat in salaris kan nog steeds absoluut een hoog inkomen hebben, maar dit relatief als een forse achteruitgang ervaren. Men heeft dan al snel het gevoel dat de eigen financiële positie in de knel dreigt te komen.