vrijdag 15 juli 2016

grijze handel

grijze handelOnder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen, maar die nu nog niet genoteerd zijn.

Deze handel is vooral tussen professionele handelaren onderling. In het algemeen zijn niet alle voorwaarden, zoals de emissiekoers, al bekend.

De effecten worden ook wel grijze effecten genoemd.

Mocht om wat voor reden dan ook de emissie niet doorgaan, dan worden de gedane transacties als niet gedaan beschouwd.