Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 15 juli 2016

groei in economische zin

Groei in economische zin

Het begrip groei in economische zin kan in diverse betekenissen worden gebruikt. Die zijn meestal wel aan de economie te relateren.

In het algemeen zullen we in de economie groei zien als de uitbreiding van de productiecapaciteit.

Of op meer macro-economisch niveau als de jaarlijkse toename van de gemeten nationale reële productie oploopt.

Maar er kan ook gekeken worden naar de economische groei in termen van de toename van de behoeftebevrediging, of de mogelijkheden daartoe met een gelijktijdige afname van de schaarste.

Groei kan op verschillende niveau's bekeken worden, bijvoorbeeld landelijk maar ook op Europees niveau. Of alleen in de Eurolanden.      


groei in economische zinGebruikte begrippen in groei


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer

Begrippen waar groei in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
ism services index
  ... de amerikaanse ism services index staat ook wel bekend als de non manufacturing ism en is een onderzoek...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
tradingsabotage
  ... een aantal traders heeft moeite met het bereiken van een bepaald niveau van succes...Lees meer
aanbodoverschot
  ... in de economie kennen we het aanbodoverschot dit ontstaat op het moment dat er...Lees meer
boom
  ... het begrip boom spreek uit als boem kent meerdere betekenissen...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
afnemende meerproductie
  ... Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet...Lees meer
hollandse ziekte
  ... onder de zogenaamde hollandse ziekte verstaan we het te ver expanderen van de collectieve sector in de jaren '70...Lees meer
peg ratio
  ... de peg ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen hierbij wordt de koers winst verhouding gedeeld door de verwachte...Lees meer
spaargedrag
  ... het spaargedrag is het feit om particulieren hun geld gaan oppotten of het juist uit gaan geven ontpotten dit laatste...Lees meer
tradingdip
  ... iedere trader herkent het de tradingdip die zich af en toe voordoet perioden dat de verliezen zich aaneen rijgen en...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
dow theorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
dowtheorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
ism manufacturing index
  ... een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
duurzame groei
  ... we spreken binnen de economische wetenschappen van duurzame groei duurzame ontwikkeling of sustainable growth als er sprake is van...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
stadiummethode
  ... de stadiummethode is een techniek om aandelen te selecteren die bekend geworden is door de publicist marcel rila...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
inkomenspolitiek
  ... inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage...Lees meer
aanwas
  ... Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen....Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
goldilockscenario
  ... een goldilock scenario in de economie is een scenario waarin alle omstandigheden precies goed zijn net als in het...Lees meer
ondernemingsplan
  ... een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare...Lees meer
purchasingmanagersindex
  ... de purchasing managers index ofwel de pmi index is gebaseerd op het vertrouwen onder directeuren die verantwoordelijk zijn...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
heatmap
  ... de heatmap wordt gebruikt om in een oogopslag een groep fondsen bijvoorbeeld van een sector of een index te kunnen...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
mercantilisten
  ... de mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun...Lees meer
chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
gedragslijn monetair toezicht
  ... onder de zogenaamde gedragslijn monetair toezicht verstaan we de gedragslijn die door de nederlandsche bank nv wordt opgesteld...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
inkoop van aandelen
  ... met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
non inflatoire groei
  ... onder non inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon of prijsstijging...Lees meer
martingale
  ... een martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies...Lees meer
philadephia FED
  ... de zogenaamde philadephia fed is een regionale index met betrekking tot de ontwikkelingen in pennsylvanië new jersey en delaware...Lees meer
emerging market
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
opkomende economie
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
financieringsbehoefte
  ... onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken 1 het beroep van de rijksoverheid op de kapitaalmarkt 2 de behoefte van bedrijven om...Lees meer
cyclisch groei aandeel
  ... een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien maar dat toch...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
duurzame economische groei
  ... onder zogenaamd duurzame economische groei of duurzame economische ontwikkeling verstaan we een vorm van groei van productie en...Lees meer
economische ontwikkeling
  ... we spreken van economische ontwikkeling in een land als er behalve economische groei dan wel productiegroei ook sprake is...Lees meer
inkomenskloof
  ... ===> op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
inkomenskloof
  ... op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
kredietexpansie
  ... de kredietexpansie is de groei in de omvang van de kredietverlening het geeft aan of bedrijven bereid zijn te investeren...Lees meer
NAIRU
  ... de afkorting nairu komt van "non accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei...Lees meer
national association of puchasing managers index
  ... de national association of purchasing managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid...Lees meer
noemereffect
  ... bekende verhoudingsgetallen zoals de collectieve lastendruk en de schuldquote vallen door het noemereffect lager uit dank zij de groei van...Lees meer
overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer
pact voor stabiliteit en groei
  ... het pact voor stabiliteit en groei is een afspraak tussen de lidstaten van de europese unie...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
dakfonds
  ... een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich...Lees meer
BRIC
  ... de term bric is een uitvinding van goldman sachs uit 2001 en staat voor brazili ë rusland india en china...Lees meer
briclanden
  ... de zogenaamde briclanden brazili ë rusland india en china vallen onder de definitie van opkomende economi ën het zijn landen die er...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
Zijlstranorm
  ... de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft...Lees meer
kredietrestrictie
  ... een kredietrestrictie is een richtlijn van de nederlandsche bank nv uitgevaardigd krachtens de wet toezicht kredietwezen...Lees meer
vaste geldgroeiregel
  ... de vastegeldgroeiregel is een aanbeveling uit de hoek van de monetaristen met betrekking tot de politiek van de centrale bank...Lees meer
exponentiële groei
  ... we spreken van exponentiële groei als bij de verandering van tijd de relatieve groei groter is dan bij een...Lees meer
goudlokjescenario
  ... volgens sommige economen maakt de wereldhandel met de toegenomen communicatiemogelijkheden een scenario mogelijk dat bekend staat als het...Lees meer
club van rome
  ... de club van rome was een groep geleerden en industri ëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het...Lees meer
euribor
  ... euribor is een afkorting van euro interbank offered rate euribor is de rente waartegen 57 europese banken bereid zijn leningen...Lees meer
productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer
zijlstranorm
  ... de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer
endogene economische krachten
  ... we spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen...Lees meer
groeispaarbewijs
  ... het zogenaamde groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door de nederlandsche bank nv waarmee de korte kredietverlening en de...Lees meer
grootbedrijf
  ... het begrip grootbedrijf wordt vooral door politiek en media regelmatig gebruikt maar is niet of nauwelijks af te bakenen...Lees meer
brugfinanciering
  ... onder een brugfinanciering verstaan we de investeringen om de groei die voorafgaat aan de beursintroductie te financieren...Lees meer
marktconforme maatregelen
  ... onder marktconforme maatregelen verstaan we beleidsmaatregelen die via het prijzensysteem van de markt tot stand komen...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
bonusaandeel
  ... een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan...Lees meer


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.