vrijdag 15 juli 2016

grijze effecten

grijze effectenOnder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen, maar waar nu nog geen notering voor is. Meestal zijn ook nog niet alle voorwaarden, zoals de emissiekoers, bekend. Men spreekt ook wel van de grijze handel in deze effecten.

Mocht om wat voor reden dan ook de emissie niet doorgaan, dan worden de gedane transacties als niet gedaan beschouwd.