vrijdag 15 juli 2016

grijze effecten

grijze effectenOnder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen, maar waar nu nog geen notering voor is. Meestal zijn ook nog niet alle voorwaarden, zoals de emissiekoers, bekend. Men spreekt ook wel van de grijze handel in deze effecten.

Mocht om wat voor reden dan ook de emissie niet doorgaan, dan worden de gedane transacties als niet gedaan beschouwd.
Gebruikte begrippen in grijze effecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
grijze handel
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer

Begrippen waar grijze effecten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


grijze handel
  ... onder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen maar waar nu nog geen notering voor...Lees meer