woensdag 18 mei 2016

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag


Onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen verlof van de president van de rechtbank ter bewaring van zijn recht op bepaalde vermogensbestanddelen van degene waarop hij deze vordering heeft.

Voordat er conservatoir beslag gelegd kan worden moet de crediteur aannemelijk kunnen maken dat hij een vordering heeft en dat er gegronde vrees bestaat dat de debiteur zijn goederen zal verduisteren.

Vertalingen van conservatoir beslag

Engels:   seizure before judgment

Gebruikte begrippen in conservatoir beslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar conservatoir beslag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pandbeslag
  ... het pandbeslag was een vereenvoudigd conservatoir beslag dat de verhuurder en de verpachter konden leggen voor de achterstallige termijnen op...Lees meer
revindicatoir beslag
  ... revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door...Lees meer
vexatoir beslag
  ... een vexatoir beslag is een vorm van conservatoir beslag dat onnodig hinderlijk wordt gelegd...Lees meer
vreemdelingenbeslag
  ... het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd...Lees meer
echtgenotenbeslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
maritaal beslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer
beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer