maandag 4 april 2016

toewijzing

toewijzing


Onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen omdat hij er op ingeschreven heeft.
Gebruikte begrippen in toewijzing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissiekoers
  ... de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
inschrijver
  ... een inschrijver is een partij die inschrijft op een emissie daarmee te kennen gevend om aandelen uit deze emissie te...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Begrippen waar toewijzing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


majoreren
  ... onder majoreren verstaan we het het voor meer aandelen inschrijven op een emissie dan de inschrijver feitelijk wenst te ontvangen...Lees meer
aftermarkt
  ... We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in...Lees meer
grey market
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
overtekenen
  ... een oversquare is bij een equivolumechart een blok weergave van 1 dag waarbij het volume voor een grotere...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
bookrunner
  ... onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor...Lees meer
hoofdaannemer van een emissie
  ... onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor...Lees meer
prekwalificatie
  ... een prekwalificatie is een voorinschrijving waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan...Lees meer