donderdag 18 februari 2016

derdenbeslag

derdenbeslag


Onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande tegoeden van de debiteur die zich onder beheer van een derde persoon bevinden.

Deze derde persoon is dan de derde beslagene.

Vertalingen van derden beslag

Engels: attachment under oneself
Gebruikte begrippen in derden beslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer