donderdag 25 februari 2016

Variabele aflossing

Variabele aflossing


Variabele aflossing is een vorm van aflossing waarbij de lening niet in gelijke periodieke bedragen gedurende de gehele looptijd wordt afgelost,

In plaats daarvan wordt in een overeenkomst een afwijkend schema vastgelegd.

Vertalingen variabele aflossing

Engels: variable repayment

Gebruikte begrippen in variabele aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer