donderdag 25 februari 2016

Versterkte aflossing

Versterkte aflossing


Een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek

In de voorwaarden van de hypotheek of de obligatie zijn de daarvoor geldende bepalingen al vastgelegd. Zo is het in sommige gevallen bij een hypotheek mogelijk dat er een boetebedrag voldaan moet worden bij versterkte aflossing

Vertalingen versterkte aflossing


Engels: Accelerated repayment

Gebruikte begrippen in versterkte aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer

Begrippen waar versterkte aflossing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.