Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 19 januari 2016

heffing

HeffingWe spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet worden afgedragen.

Heffingen leiden tot hogere kosten voor producent en/of consument.

Heffingen kunnen bedoeld zijn om de overheid van inkomsten te voorzien (fiscale heffing zoals accijns) of om het gedrag van de burgers te beïnvloeden (regulerende heffing zoals een milieuheffing) of om bepaalde overheidstaken te financieren (bestemmingsheffing zoals rioolheffing).

Het is niet altijd precies duidelijk tot welke categorie een heffing hoort omdat een heffing verschillende effecten kan hebben.

Een tabaksaccijns bijvoorbeeld is bedoeld om de overheid van inkomsten te voorzien maar kan tevens het verbruik van tabak afremmen.
Gebruikte begrippen in heffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
milieuheffing
  ... een milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen bijvoorbeeld...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer

Begrippen waar heffing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
milieuheffing
  ... een milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen bijvoorbeeld...Lees meer
leegstandtax
  ... onder het begrip leegstandstax verstaan we een speciale heffing op leegstaande panden...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
tariefgroepen
  ... tariefgroepen vinden we in de wereld van de heffing van de loon en inkomstenbelasting heeft de wetgever rekening gehouden met...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
gemiddelde druk
  ... we spreken van een gemiddelde druk bij een heffing waarbij deze wordt gerelateerd aan een bepaalde grondslag...Lees meer
fiscalisering
  ... onder fiscalisering verstaan we het vervangen van de heffing van aparte premies bijvoorbeeld vroeger voor de aow door financiering...Lees meer
waarde grondslag
  ... de waardegrondslag is de basis voor bijvoorbeeld de heffing van onroerende zaakbelasting door de gemeente...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.