zaterdag 16 januari 2016

interbancair

interbancair


De term Interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling.

Het betreft hierbij allerlei vormen van relaties en samenwerkingsverbanden, het grootste deel uiteraard op financieel niveau.

Voorbeelden van het gebruik van deze term zijn: interbancair betalingsverkeer, interbancair krediet, interbancaire rente en de interbancaire wisselmarkt en interbancaire deposito's.
Gebruikte begrippen in interbancair


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
wisselmarkt
  ... onder de wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta of ook wel de benaming...Lees meer

Begrippen waar interbancair in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv is de rekening die...Lees meer
interbancair vertegenwoordigend overleg
  ... het interbancair vertegenwoordigend overleg wordt ook wel genoemd het ivo genoemd het is het overleg van afgevaardigden van...Lees meer
IVO
  ... het interbancair vertegenwoordigend overleg wordt ook wel genoemd het ivo genoemd het is het overleg van afgevaardigden van...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer