dinsdag 19 januari 2016

Oorspronkelijke hoofdsom

Oorspronkelijke hoofdsomDe oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend. In de loop der jaren kan de schuld dalen door aflossingen, vandaar de term "oorspronkelijke" hoofdsom.

U kunt een hypotheek tussentijds in veel gevallen boetevrij aflossen tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom.
Gebruikte begrippen in oorspronkelijke hoofdsom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer

Begrippen waar oorspronkelijke hoofdsom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


add on yield
  ... De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt...Lees meer
boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer