maandag 27 juli 2015

Bookrunner

Bookrunner


Onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving, toewijzing en de na-markt regelt voor alle leden van het syndicaat.

De bookrunner wordt daarom wel de hoofdaannemer van een emissie genoemd.


Gebruikte begrippen in bookrunner


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer

Begrippen waar bookrunner in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoofdaannemer van een emissie
  ... onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor...Lees meer
colead manager
  ... we spreken van de colead manager bij een bank die zich bij een emissie passief opstelt deze bank wordt...Lees meer