woensdag 13 mei 2015

vetorecht

vetorechtHet vertorecht is het recht om het tot stand komen van een besluit in een vergadering te verhinderen door het uitspreken van een veto.

 In het Latijn betekent het letterlijk "Ik verbied".

Soms kan het uitoefenen van het vetorecht aan bepaalde voorwaarden worden verbonden.

We spreken dan van een geclausuleerd vetorecht.
Gebruikte begrippen in vetorecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer