woensdag 13 mei 2015

vermogensredementsheffing

vermogensredementsheffingvermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens (rente, pacht, huur en winst).
De vermogensrendementsheffing is in 2001 ingevoerd door de toenmalige staatssecretaris Willem Vermeend. De regeling was vooral bedoeld om fiscale constructies onmogelijk te maken maar er zijn altijd al een aantal zwakke plekken in het systeem geweest die door de crisis nog eens extra benadrukt werden.

In het Nederlandse belastingstelsel is deze heffing 30% van een fictief rendement dat gesteld is op 4% van het gemiddelde vermogen. De heffing komt daardoor uit op 1,2% van het gemiddelde vermogen. Overgens plegen dit soort regelingen onder druk van de politiek regelmatig te veranderen.

Omdat de rente al jaren erg laag is en ook niet snel hoger lijkt te worden wordt de grens van 4% door veel mensen als onrechtvaardig beschouwd. De tweede kamer heeft een commissie in het leven geroepen om hier naar te kijken, de commissie-Van Dijkhuizen. Deze heeft zich vrij kritisch over de regeling uitgelaten maar er zijn nog geen concrete wijzigingen uit voortgekomen.
Gebruikte begrippen in vermogensredementsheffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
fictief rendement
  ... onder het fictief rendement verstaan we het sinds 1 januari 1970 ingevoerde fictief inkomensbestanddeel voor aandeelhouders of participanten van...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensrendementsheffing
  ... onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.