Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 13 mei 2015

Vennootschap onder firma

Vennootschap onder firmaBij een vennootschap onder firma ofwel een VOF, voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf .

Deze partners zijn de vennoten of firmanten. Iedere vennoot brengt geld, goederen en/of arbeidskracht in.

In een vennootschapscontract worden zaken als de duur van de vennootschap, de inbreng, de handelingsbevoegdheid en de uittreding van de vennoten geregeld.

De winst wordt verdeeld volgens een verdeelsleutel, die eveneens is vastgelegd in het vennootschapscontract .

De vennootschap onder firma is geen rechtspersoon .

De belastingdienst beschouwt iedere vennoot in principe als zelfstandig ondernemer.

Voor iedere vennoot geldt dan ook de ondernemersaftrek. Iedere vennoot betaalt afzonderlijk inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

De vennoten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.

Wanneer het vermogen van de vennootschap ontoereikend is, kan men met zijn privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de VOF.

Gebruikte begrippen in vennootschap onder firma


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
handelingsbevoegdheid
  ... onder de handelingsbevoegdheid verstaan we de wettelijke bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen zelfstandig te kunnen verrichten dus zodanig dat deze zonder...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar vennootschap onder firma in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoofdelijke schuldenaren
  ... de hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn...Lees meer
firmant
  ... een firmant is een persoon met een éénmanszaak maar die niet onder eigen naam werkt hij gebruikt een aparte handelsnaam...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
rederij
  ... in principe is een rederij een samenwerkingsvorm die van rechtswege bestaat tussen de mede eigenaren van een schip deze gebruiken...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
derogatieakte
  ... onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een...Lees meer
rechtssubject
  ... een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
voortzettingsbeding
  ... het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.