maandag 11 juli 2016

Transformatiefunctie

TransformatiefunctieDe transformatiefunctie is het het totaal aan handelingen van een bank wat tot gevolg heeft dat: 

– er op korte termijn aangetrokken geldmiddelen worden aangewend voor middellange kredietverlening of dat lange middelen worden aangewend voor korte uitzettingen. Bij deze vorm spreken we van looptijd-transformatie

– aan haar toevertrouwde geldmiddelen door haar voor eigen risico worden uitgeleend In dit geval is er sprake van risicotransformatie.

– in vele kleine bedragen aangetrokken middelen, in enkele grote bedragen worden uit gezet, wat schaaltransformatie of ook wel de collecterende functie wordt genoemd.

Ofwel een groot aantal geldbedragen die door spaarders en anderen aan de bank zijn toevertrouwd worden weer uitgeleend voor risico van de bank. Maar waar een spaarder direct of op korte termijn weer over zijn geld kan beschikken wordt het geld bij de bank voor de lange termijn uitgezet. 

Synoniem transformatiefunctie

De transformatiefunctie wordt ook wel de collecterende functie genoemd (Eng: collection function)

transformatiefunctie
De term transformatiefunctie komen we niet alleen in de bancaire wereld tegen maar ook meer zichtbaar in bijvoorbeeld de elektrotechniek. Transformeren is een vrij universeel begrip.
Gebruikte begrippen in transformatiefunctie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen...Lees meer

korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer

middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar transformatiefunctie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

passief optimum
  ... onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.