woensdag 6 mei 2015

heffingsgrondslag

HeffingsgrondslagDe zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen. Deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders. Zo mag bijvoorbeeld bij de vennootschapsbelasting eerst een bedrag aan afschrijvingen afgetrokken worden van de brutowinst voordat er belasting over berekend wordt.

Ook bij de inkomstenbelasting bestaan er bedragen waarover geen belasting betaald behoeft te worden en die in mindering gebracht mogen worden.
Gebruikte begrippen in heffingsgrondslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
brutowinst
  ... het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer