Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 6 mei 2015

Effectieve vraag

Effectieve vraag (EV)De effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen/diensten van alle consumenten , alle bedrijven , de overheid  en het buitenland  bij elkaar opgeteld.

De effectieve vraag geeft dus de totale gevraagde hoeveelheid goederen en diensten in een land.

Volgens de econoom Keynes zullen de bedrijven (en de overheid) precies evenveel gaan produceren (W) als de effectieve vraag naar goederen.

Als de effectieve vraag te klein is dan is er sprake van onderbesteding wat tot gevolg heeft dat we last gaan krijgen van onderbestedingswerkeloosheid of conjunctuurwerkeloosheid.

Omgekeerd, als de effectieve vraag te groot is dan is er sprake van overbesteding. Het effect daarvan is vooral prijsinflatie alsmede een verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans.
Gebruikte begrippen in effectieve vraag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
lopende rekening
  ... 1 andere soms gebruikte benaming voor een rekening courant bij een bank 2 meestal wordt bij de lopende rekening een...Lees meer
onderbesteding
  ... de term onderbesteding komt uit de economie en wil zoveel zeggen dat de productiecapaciteit van een land groter is dan...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijsinflatie
  ... prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is...Lees meer

Begrippen waar effectieve vraag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.