vrijdag 8 mei 2015

crediteurenland

Crediteurenland


Onder een crediteurenland verstaan we een land dat een langdurige vordering heeft op zijn buitenland.

Tot de grootste crediteurenlanden ter wereld behoren Japan en China die met name gigantische vorderingen hebben op de Verenigde Staten.