woensdag 6 mei 2015

elbow trade

elbow tradeEen Elbow trade is een verschijnsel uit de tijd van de vloerhandel maar het komt nu beslist ook nog voor.

Er wordt mee bedoeld dat twee beurshandelaren in de crowd samen even een deal maken, bijvoorbeeld door samen (met de ellebogen tegen elkaar) een order af te wikkelen die niet op de vloer komt.

Uiteraard moest dat rustig en het geniep omdat het niet toegestaan is omdat het  in strijd is met het open outcry systeem..
Gebruikte begrippen in elbow trade


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

crowd
  ... onder de zogenaamde crowd op een beurs verstonden we een groep handelaren market makers en floor brokers die voor...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
vloer
  ... de vloer of ook wel beursvloer was de vroegere plaats in het beursgebouw waar daadwerkelijk door de handelaren werd gehandeld...Lees meer
vloerhandel
  ... in het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer de vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men...Lees meer