Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 6 mei 2015

directie

directieDe directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank.

Zij vormen tezamen de directie ofwel het bestuur. Soms gebruiken internationale instellingen ook de term directie.

Zo bestaat de directie van de Europese Centrale Bank uit de president en de vice-president en worden vier overige leden benoemd door staatshoofden of regeringsleiders van de landen die per 1 januari 1999 zijn toegetreden tot de euro.
Gebruikte begrippen in directie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer

Begrippen waar directie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen blokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
aandelenblokkeringsregeling
  ... De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
equitykicker
  ... het begrip equitykicker komen we tegen als de extra beloning voor de directie van een onderneming in het geval van...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
overnamebod
  ... onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een...Lees meer
guidance
  ... onder guidance verstaan we het gebruik in de verenigde staten om elke drie maanden een prognose van de winstcijfers voor...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
raider
  ... een raider is een persoon die door aankoop van aandelen voor een ongewenste of vijandige overname van een bedrijf zorgt...Lees meer
blokkeringsregeling
  ... de blokkeringsregeling is een soort beschermingsconstructie voor bedrijven tegen een ongewenste of ook wel een vijandige overname...Lees meer
directiepensioenlichaam
  ... een zogenaamd directie pensioenlichaam is een pensioenlichaam dat volgens de wet op de vennootschapsbelasting gewoon belasting moet betalen veel pensioeninstellingen...Lees meer
commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
gedelegeerd commissaris
  ... de persoon van de gedelegeerd commissaris is een lid van de raad van commissarissen in een naamloze of besloten...Lees meer
mega onderneming
  ... onder een megaonderneming verstaan we een onderneming die over de gehele wereld heen actief is die een internationaal samengestelde directie...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
bankwet van 1948
  ... Met de bankwet van 1948 wordt de wet bedoeld waarin met betrekking tot de nederlandsche bank nv een...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
bestuursverslag
  ... het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
beleggersinformatie
  ... Onder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken deze informatie wordt door...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
beperkte aansprakelijkheid
  ... De term beperkte aansprakelijkheid komen we tegen bij verschillende bedrijfsvormen het is dan de bedoeling om het eigen vermogen...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.