dinsdag 12 mei 2015

delivery versus payment

delivery versus paymentMet delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten Engelse term voor levering tegen betaling.

Delivery versus payment is de meest gebruikte vorm van betalen bij een effectentransactie. Er wordt pas betaald op het moment dat de effecten zijn ontvangen.
Gebruikte begrippen in delivery versus payment


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer