maandag 27 april 2015

bericht van nonbetaling of nonacceptatie

bericht van nonbetaling of nonacceptatie


Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we een bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank, dat er geen betaling dan wel acceptatie is verkregen.

Het bericht dient de redenen van non-betaling dan wel non-acceptatie te vermelden mits deze natuurlijk bekend zijn.

Gebruikte begrippen in bericht van nonbetaling of nonacceptatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer