woensdag 14 januari 2015

consumentisme

ConsumentismeHet zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft. Dit wordt ondermeer vorm gegeven met zaken als consumentenboden en keuringsinstanties. Denk aan de KEMA keur voor elektrische apparaten en de warenwet die eisen stelt aan hygiëne etc.

Daarnaast wil het consumentisme af van minder maatschappelijk aanvaardbare effecten van de consumptiemaatschappij zoals vaak dierenwelzijn (denk aan de beruchte plofkip) en milieuschade.

Men probeert dit verder te bereiken door
- voorlichting, bijvoorbeeld het bevorderen van het milieubewustzijn
- het verstrekken van objectieve informatie die het mogelijk moet maken om bijvoorbeeld verzekeringen of telefoonabonnementen met elkaar te vergelijken.
- het verstrekken van juridische ondersteuning in het geval van conflicten tussen producten en consumenten
- het zorgen voor voorlichting aan de overheid en het uitoefenen van een lobby functie.
Gebruikte begrippen in consumentisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
keur
  ... een keur houdt het midden tussen een contante affaire en een premieaffaire men koopt een of meer aandelen of obligaties met...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer