zondag 21 december 2014

marktgedrag

MarktgedragOnder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan.

Een bedrijf kan zich bijvoorbeeld agressief opstellen om een zo groot mogelijk aandeel van de deze markt te veroveren maar het kan ook zo zijn dat men zich juist volgend opstelt.

Vaak wordt dit laatste veroorzaakt doordat er kartelvorming heeft plaatsgevonden.
Gebruikte begrippen in marktgedrag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar marktgedrag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

antitrustwetgeving
  ... De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton...Lees meer
industrial organization
  ... de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer