zaterdag 16 augustus 2014

Klachtencommissie Optiebeurs

Klachtencommissie OptiebeursKlachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in Nederland gevestigde POM 's .

De indiener van de klacht dient een direct belang te hebben

Het bestaan van deze klachtencommissie laat gewoon de mogelijkheid open om je met een klacht rechtstreeks tot de burgerlijke rechter te wenden.


Gebruikte begrippen in klachtencommissie optiebeurs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bindend advies
  ... onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen over de uitleg...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer