Zoeken in deze blog

Translate

zaterdag 16 augustus 2014

Klachtenprocedure

KlachtenprocedureDe klachtenprocedure is een voor de particuliere cliënten van alle algemene banken, coöperatieve banken en spaarbanken geldende procedure voor de wijze waarop genoemde cliënten hun klachten kunnen indienen en waarop deze zullen worden afgehandeld.

Onder particuliere cliënt wordt in dit verband verstaan een natuurlijk persoon die, mits niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, afnemer is van diensten c.q. goederen van een bij het College van Overleg aangesloten instelling.

De belangrijkste aanwijzing is dat de cliënt zijn klacht het eerst indient bij de bank waar hij zijn rekening aanhoudt.

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.