Zoeken in deze blog

Translate

zaterdag 16 augustus 2014

Klachtencommissie Optiebeurs

Klachtencommissie OptiebeursKlachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in Nederland gevestigde POM 's .

De indiener van de klacht dient een direct belang te hebben

Het bestaan van deze klachtencommissie laat gewoon de mogelijkheid open om je met een klacht rechtstreeks tot de burgerlijke rechter te wenden.


Gebruikte begrippen in klachtencommissie optiebeurs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bindend advies
  ... onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen over de uitleg...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.