woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalinvoer

KapitaalinvoerOnder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld- of beleggingsrekeningen door personen die niet Nederland wonen. Voorbeelden van kapitaalinvoer zijn

- Het kopen van aandelen in Nederlandse bedrijven of onroerend goed in Nederland door buitenlanders,

- Het lenen van geld aan Nederlandse bedrijven door buitenlanders.Gebruikte begrippen in kapitaalinvoer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer