donderdag 29 mei 2014

Hoofdbedrijfschap

HoofdbedrijfschapPubliekrechtelijk bedrijfslichaam dat mede de bedrijfstakken omvat waarvoor reeds een bedrijfschap bestaat.

Er bestaan in Nederland twee hoofdbedrijfschappen namelijk één voor het ambacht en één voor de detailhandel.

Of een hoofdbedrijfschap dan wel een "gewoon" bedrijfschap wordt ingesteld, is afhankelijk van de omvang van het deel van het bedrijfsleven waar het hier om gaat.

De taak van het hoofdbedrijfschap ligt op het terrein van de bevordering van de economische en sociale ordening van ondernemingen die in het bedrijfsleven een gelijke of verwante functie vervullen, onverschillig het produkt waarop deze activiteit betrekking heeft.

Gebruikte begrippen in hoofdbedrijfschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer