donderdag 3 april 2014

afromen van de kapitaalmarkt

Afromen van de kapitaalmarktHet begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen leent dan zij voor de financiering van de eigen uitgaven nodig heeft.

De extra bedragen die de overheid daardoor in handen krijgt, worden dan gebruikt om de vlottende schulden af te lossen.Gebruikte begrippen in afromen van de kapitaalmarkt


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer