dinsdag 11 maart 2014

Marktvormen

MarktvormenOnder marktvormen verstaan we het onderscheid van markten naar verschillende kenmerken die de aard van de verhoudingen tussen de marktpartijen bepalen. Denk daarbij aan de manier waarop kopers en verkopers elkaar op deze marktvormen weten te vinden en weten te bereiken, hoe prijzen tot stand komen, hoe verschillen in de omvang van de vraag en de productie onderling op elkaar inwerken. In het algemeen drukken we deze marktvormen uit in de omvang van aanbod en vraag.

Bij veel aanbod veel vraag spreken we van een polypolistische concurrentie
Bij veel aanbod weinig vraag spreken we van een oligopsonie
Bij veel aanbod één vrager spreken we van een monopsonie


Bij weinig aanbod en veel vraag spreken we van een oligopolie
Bij weinig aanbod en weinig vraag spreken we van een tweezijdig oligopolie
Bij weinig aanbod en één vrager spreken we van een beperkte monopsonie


Bij één aanbieder en veel vraag spreken we van een monopolie
Bij één aanbieder en weinig vraag spreken we van een beperkt monopolie
Bij één aanbieder en één vrager spreken we van een tweezijdig monopolie


Bij al deze marktvormen gaan we impliciet uit van het feit dat er sprake is van een homogeen product.

Vertalingen marktvorm


Engels: Marketstructure


Gebruikte begrippen in marktvormen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer