maandag 13 april 2020

Oliereserves

Oliereserves

Fundamentele waardering van de oliemaatschappijen

Als we het hebben over de fundamentele waardering van de oliemaatschappijen dan spelen de oliereserves altijd een grote rol. Het gaat er dan niet alleen om hoe groot de mogelijke reserve is maar ook of deze gemakkelijk te winnen is. Of dat dit misschien wel mogelijk is, maar dan tegen hoge kosten wat dan weer drukt op de winst van de oliemaatschappij.

Wat is de staat van de reserves?

Het is daarom altijd een punt van discussie. Zijn er voldoende oliereserves en is het waard, mogelijk of wenselijk om die reserves te winnen. Of om het zelfs maar te proberen.

de winbaarheid van oliereserves

PROVED, PROBABLE, POSSIBLE

De meeste terminologie in de oliewereld is Engels. En met name de Amerikanen hebben dan ook een mooie slagzin bedacht als het om de oliereserves gaat. Namelijk:  THE THREE P’s: PROVED, PROBABLE, POSSIBLE. Natuurlijk is het vertaalbaar hoewel het een deel van zijn zeggingskracht verliest. We krijgen dan iets als BEWEZEN, WAARSCHIJNLIJK, WELLICHT.

Volgorde van winbaarheid van de oliereserves

Duidelijk een afwaardering qua mogelijkheden dus. Deze term wordt wel gezien als één van slechts begrepen termen in de olie-industrie. Ze zijn in de loop van de tijden nogal veranderd door betere technologie die meer mogelijk maakt. En ze kunnen veel mensen, waaronder beleggers, natuurlijk volkomen op het verkeerde been zetten.

Wat zijn oliereserves

Oliereserves (waar we aardgasreserves voor het gemak ook maar even onder rekenen) zijn de voorraden of mogelijke voorraden die in de toekomst gewonnen kunnen worden. Veel oliemaatschappijen zijn al contracten aangegaan voor het mogelijk winnen van deze voorraden. In feite zijn dat een soort van financiële waarden maar hoe groot die waarden zijn is heel lastig te bepalen. En voor een particuliere belegger al helemaal niet te doen.

De waarschijnlijkheid van oliereserves

En daarom is de hierboven genoemde driedeling in het leven geroepen: Om het beleggers wat eenvoudiger te maken om een oliebedrijf te waarderen. Ze geven immers een soort van waarschijnlijkheid aan de reserves die daar ergens onder de grond op winning liggen te wachten.

De waarschijnlijkheid van oliereserves

De mate van zekerheid 

Als een oliemaatschappij zijn oliereserves benoemd als 1P dan hebben ze het over reserves met een grote mate van zekerheid. Het zijn reserves die bewezen zijn.
Wordt de term 2P gebruikt dan geldt zowel Proved als Probable. En bij 3P gelden alle drie de mogelijkheden. De reserve is dan  Proved + Probable + Possible.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.